ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
съгласно членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR“)

Piaggio & C. S.p.A. прилага особени ангажименти и грижи при обработката на информацията, отнасяща се до вас, в съответствие с приложимите разпоредби за поверителност.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност, за да бъдете напълно информирани за нашата политика за защита на данните.